Planika Sp. z o.o. realizuje projekt p.n. ”Promocja marki produktowej Planika Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w latach 2017-2019” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3.3.: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand. Wartość projektu: 1.202.264,00zł. Kwota kosztów kwalifikowalnych: 977.300,00zł. Kwota dofinansowania: 586.380,00zł.
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych -Go to Brand
Umowa o dofinansowanie: POIR.03.03.03-04-0017/17-00
 

1.Poszukuje dostawcy w zakresie przygotowania i prowadzenia działań informcyjno-promocyjnych w mediach, usługa wysyłki newslettera i banerów o uczestnictwie w targach International
International Contemporary Furniture Fair, USA – maj 2018
Las Vegas Market, USA – styczeń 2018
Vegas Market, USA – przełom lipca i sierpnia 2018
Zjednoczone Emiraty Arabskie – marzec 2018
IMM Cologne, Niemcy – styczeń 2018
IMM Cologne, Niemcy – styczeń 2019

2. Poszukuje dostawcy w zakresie wykonania usługi doradczej dotyczącej wejścia Planiki na rynek perspektywiczny-rynek USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
International Contemporary Furniture Fair, USA – maj 2018
Las Vegas Market, USA – styczeń 2018
Vegas Market, USA – przełom lipca i sierpnia 2018
Zjednoczone Emiraty Arabskie – marzec 2018
IMM Cologne, Niemcy – styczeń 2018
IMM Cologne, Niemcy – styczeń 2019

Renata Boszke
r.boszke@planikafires.com
Tel. (52) 3641174