UNIA EUROPEJSKA

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Planika Sp. z o.o. prowadzi projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wzrost: promocja marki Planika Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w latach 2017-2019.

Renata Boszke
[email protected]
Tel. (52) 3641174