Delivery Country:
Currency:
mapa dealerów

JAKIE JEST NAJLEPSZE PALIWO BIOETANOLOWE DO KOMINKÓW – PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Biokominki stają się coraz bardziej popularne, dlatego też rośnież liczba producentów paliwa bioetanolowego. Należy jednak wiedzieć, że pochodzenie paliwa może być różne, a to może wpływać na jego właściwości.
Czy jesteś pewien, że potrafisz wybrać paliwo bioetanolowe odpowiednie dla Twojego kominka?

1. CO TO JEST BIOETANOL DO KOMINKÓW?

Bioetanol to etanol pochodzenia roślinnego, od wieków znany również jako alkohol etylowy (C2H5OH). Jest to przezroczysta, bezzapachowa ciecz, która ma właściwości palne.

Właściwy do spalania w kominkach jest etanol wielokrotnie rektyfikowany o stężeniu 96,6% o czystości farmaceutycznej.

Field of wheat used for the production of bioethanol fuel
Biomasa wykorzystywana do produkcji paliwa bioetanolowego.
Laboratorium, w którym produkuje się bioetanol
Paliwo bioetanolowe uzyskuje się w procesie fermentacji roślin.

2. SPALANIE W KOMINKACH NA BIOETANOL – MANUALNE I AUTOMATYCZNE Z TECHNOLOGIĄ BEV

Chociaż etanol jest znany głównie z produkcji napojów alkoholowych, może być również wykorzystywany jako paliwo do kominków.

a) SPALANIE BIOETANOLU W KOMINKACH MANUALNYCH

Stosowanie paliwa bioetanolowego w kominkach manualnych ma swoje wady i zalety. Aby rozpalić ogień w takim rodzaju kominka należy nalać paliwo do rynienki i podpalić zapałką. Jest to proces łatwy i szybki. Jednak w przypadku kominków manualnych, w których paliwo ma bezpośredni kontakt z płomieniem, po osiągnięciu temperatury ok. 80°C zaczynają się z niego wydobywać opary, które częściowo są emitowane do pomieszczenia.

b) SPALANIE BIOETANOLU W KOMINKACH AUTOMATYCZNYCH BEV

Opisane powyżej zjawisko nie występuje w automatycznych kominkach na bioetanol, ponieważ wykorzystują one technologię BEV (Burning Ethanol Vapours). Ciekły bioetanol jest zamieniany w opary etanolu przez generator oparów. Następnie opary są transportowane do palnika i spalane. Opary etanolu są spalane całkowicie, dzięki czemu w pomieszczeniu nie unosi się nieprzyjemny zapach, a wydajność nie spada. W przypadku kominków automatycznych z technologią BEV, nie zaleca się stosowania paliwa o 100% mocy, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych wewnątrz kominka.

3. CZY BIOETANOL JEST PALIWEM PRZYJAZNYM DLA ŚRODOWISKA?

Produktami ubocznymi spalania bioetanolu są para wodna i nieznaczna ilość CO2. Ta pozostałość dwutlenku węgla może być następnie pochłonięta przez rośliny. Taki proces spalania o zerowym bilansie cieplnym stanowi istotną zaletę w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania – zwłaszcza tymi opartymi na paliwach kopalnych.

4. JAK WYBRAĆ PALIWO BIOETANOLOWE DO KOMINKÓW?

Kupując paliwo, zwróć uwagę na informacje podane na etykiecie:

 • bioetanol wytwarzany z roślin w procesie wielokrotnej rektyfikacji,
 • 96-96,6% alkoholu etylowego,
 • czystość farmaceutyczna.

Informacje te można znaleźć na etykiecie butelki bioetanolu lub w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest obowiązkowym dokumentem dostarczanym przez producenta. Zawiera ona informacje o składzie chemicznym, właściwościach, wytycznych dotyczących transportu i inne który zgodne z przepisami UE.

Na rynku dostępne są również paliwa bioetanolowe niskiej jakości, mimo że posiadają wszystkie ważne informacje na etykiecie. Należy pamiętać, aby nie kupować paliw bioetanolowych żelowych, zapachowych lub barwionych. Im więcej substancji żelowych i zapachowych w składzie bioetanolu, tym większe prawdopodobieństwo wypalania się tych substancji i wydzielania się nieprzyjemnego zapachu.

5. GDZIE KUPIĆ PALIWO BIOETANOLOWE?

Paliwo bioetanolowe jest już produktem ogólnie dostępnym, które można kupić:

 • w sklepie internetowym producenta,
 • w sklepach internetowych, takich jak Amazon,
 • u sprzedawcy kominków,
 • w lokalnym sklepie budowlanym.

6. ZUŻYCIE I CENA

Zużycie paliwa bioetanolowego zależy od długości palnika i wysokości płomienia (w automatycznych kominkach BEV można ją regulować). Palenisko o długości ok. 1m zużywa ok. 1 l paliwa bioetanolowego na godzinę.

Przy średniej europejskiej cenie zakupu koszty eksploatacji wynoszącej ok. 4,5 euro/ 1 godzinę. W przypadku dłuższych palenisk koszty rosną proporcjonalnie.

Rodzaj kominka również ma wpływ na zużycie paliwa bioetanolowego. Kominki automatyczne BEV pozwalają na wydłużenie czasu spalania o 20% w porównaniu z ich innymi automatycznymi i ich manualnymi odpowiednikami. Wynika to z faktu, że w kominkach manualnych paliwo bioetanolowe częściowo odparowuje do pomieszczenia. W przypadku kominków automatycznych BEV po podgrzaniu płynne paliwo zamieniane jest w opary i w 100% spalone. Co więcej kominki automatyczne przepompowują niewykorzystany płyn z parownika do głównego zbiornika. Tymczasem w kominku manualnym paliwo etanolowe nadal paruje w zbiorniku.

7. JAK POWSTAJE BIOETANOL?

Paliwa bioetanolowe można podzielić na te pochodzenia roślinnego i syntetyczne.

Paliwa pochodzenia roślinnego są pozyskiwane z produktów rolnych takich jak pszenica, trzcina cukrowa, buraki cukrowe itd. W pierwszym etapie dochodzi do fermentacji cukrów, w którego rezultacie powstaje zacier. W dalszym etapie zacier poddawany jest procesowi destylacji, podczas którego powstaje alkohol etylowy o mocy 92% i CO2. Po procesie destylacji, etanol poddawany jest wielokrotnej rektyfikacji dzięki której jest oczyszczony i wzmocniony. Taki etanol ma moc 96,6%. W ostatnim etapie do etanolu dodawane są substancje powodujące, że spirytus nie nadaje się do spożycia. Tylko takie paliwa są zalecane do biokominków.

Bioetanol można również odwodnić z użyciem sit atomowych. Taki alkohol ma moc 100%. Nie jest on polecany, ponieważ zawiera alkohole wyższe, tzn. fuzle. W rezultacie fuzle mogą powodować przykry zapach podczas palenia, prowadzić do uszkodzenia czujników w kominkach automatycznych z technologią BEV.

Na rynku dostępne są również paliwa etanolowe pozyskiwany w sposób syntetyczny z etylenu, będącego produktem rafinacji ropy naftowej. Z tego względu, przy użyciu tego rodzaju paliwa może wydzielać się specyficzny zapach oraz może on negatywnie wpływać na czujniki w kominku automatycznym.

8. JAKIE SĄ ZALETY BIOETANOLU

Wykorzystanie bioetanolu w automatycznym kominku z technologią BEV ma wiele zalet:

 • brak dymu, sadzy i popiołu,
 • neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla,
 • wykorzystanie odnawialnego źródła energii jakim jest bioetanol,
 • kominki na bioetanol nie wymagają instalacji wentylacji,
 • może być używany w miastach objętych zakazem spalania paliw stałych.
Proces wykorzystania bioetanolu. Od roślin, przez spalanie, po CO2.
Wykorzystanie bioetanolu: od roślin, przez spalanie, po produkty uboczne spalania.

9. KTÓRE PALIWO NA BIOETANOL JEST NAJLEPSZE? PODSUMOWANIE

Podsumowując, paliwo bioetanolowe to alkohol pochodzenia roślinnego, który można stosować również w kominkach. Pomimo szerokiej oferty paliw na rynku, najlepsze z nich to:

 • tylko z roślin,
 • jest poddawany wielokrotnej rektyfikacji,
 • o stężeniu alkoholu etylowego 96-96,6%,
 • jest przezroczysty i bezzapachowy,
 • o czystości farmaceutycznej.

Czyste spalanie jest możliwe dzięki stosowaniu odpowiedniego rodzaju bioetanolu w kominku automatycznym z technologią BEV.

Porównanie rekomendowanych i nierekomendowanych paliw bioetanolowych
Zalecane i niezalecane paliwa bioetanolowe.
Pobierz lookbook Planika
Inspiracje i informacje techniczne automatycznych kominków na etanol z technologią BEV.

Wyszukaj na blogu