Delivery Country:
Currency:
mapa dealerów

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy planikafires.pl (zwany dalej: “Serwisem”).
2. Właścicielem Serwisu jest PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy (85-862), ul. Bydgoskich Przemysłowców 10, NIP: 5542520460, REGON: 093115222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151091, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł; e-mail: [email protected], zwana dalej PLANIKA SP. Z O.O. PLANIKA SP. Z O.O. jest również Administratorem Danych Osobowych.
3. Dane osobowe zbierane przez PLANIKA SP. Z O.O. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. PLANIKA SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
Artykuł 1 – Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. PLANIKA SP. Z O.O. zbiera dane osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwanych dalej Przedsiębiorcami) oraz dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwanych dalej Klientami.
2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu:
a) złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy zawartej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejsce zamieszkania;
b. kraj;
c. ulica i numer domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu;
4. W przypadku Przedsiębiorców powyżej zakres danych jest dodatkowo rozszerzany o:
a) nazwę firmy;
b) numer NIP.
5. W przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego Klient podaje następujące dane:
a) e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu;
6. Podczas przeglądania Serwisu mogą być zbierane dodatkowe informacje, takie jak adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, typ przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
7. Od Klientów mogą być również gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które klikają lub innych czynnościach, podejmowanych przez nich w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
8. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być udostępnione dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, takie jak: imię, nazwisko, informacje o korzystaniu z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu korzystania z usług przez Klienta, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami państwowymi.
9. Dane osobowe są przekazywane PLANIKA SP. Z O.O. dobrowolnie.
Artykuł 2 – Komu są ujawniane lub przekazywane dane i jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PLANIKA SP. Z O.O. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PLANIKA SP. Z O.O. poleceniom co do sposobu i metod przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. PLANIKA SP. Z O.O. korzysta z usług dostawców przetwarzających dane na zlecenie PLANIKA SP. Z O.O.. Należą do nich m.in. dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług księgowych, dostawcy systemów marketingowych, systemów analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemów analizy efektywności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. PLANIKA SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów są przechowywane:
a) Jeżeli dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, będą przetwarzane przez PLANIKA SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PLANIKA SP. Z O.O.. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PLANIKA SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionego towaru.
5. W przypadku, gdy Klient wybiera płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198Poznań,ul. Pastelowa 8, 60-198), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPro, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.
7. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, prowadzenia analiz danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników oraz administrowania Serwisem.
8. W przypadku zgłoszenia odpowiedniego żądania PLANIKA SP. Z O.O. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Artykuł 3 – Mechanizm cookies, adres IP
1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Serwis PLANIKA SP. Z O.O. na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas wygaśnięcia oraz indywidualną losową liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pozwalają dostosowywać oferowane przez PLANIKA SP. Z O.O. do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w Serwisie informacji.
2. PLANIKA SP. Z O.O. stosuje dwa rodzaje plików cookies:
a) Cookies sesyjne: zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia po zakończeniu sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączeniu komputera. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
3. PLANIKA SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. PLANIKA SP. Z O.O. wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji serwisu internetowego za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) prezentowania treści multimedialnych na Stronie Sklepu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego portalu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
d) prezentowania Certyfikatu Zaufany Regulamin za pośrednictwem Serwisu rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego Rzetelna Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Użytkownicy mają jednak możliwość ograniczenia lub wyłączenia w swoich przeglądarkach internetowych dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiono sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Chrome;
b) Przeglądarka w aplikacji Facebook;
c) Internet Explorer;
d) Microsoft EDGE;
e) Mozilla Firefox;
f) Opera;
g) Safari;
h) Samsung Browser.
7. PLANIKA SP. Z O.O. może gromadzić Twój adres IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest on przydzielany dynamicznie, tzn. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i dlatego jest powszechnie uważany za informację nie pozwalającą na identyfikację osoby. Adres IP jest wykorzystywany przez PLANIKA SP. Z O.O. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
8. Witryna zawiera linki i hiperłącza do innych stron internetowych. PLANIKA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
Artykuł 4 – Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do wycofania zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił PLANIKA SP. Z O.O..
b) Cofnięcie zgody jest skuteczne od momentu jej wycofania.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PLANIKA SP. Z O.O. wyłącznie za zgodą Klienta.
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PLANIKA SP. Z O.O. przetwarza ich dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, takiego jak np. marketing produktów PLANIKA SP. Z O.O., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji Klienta;
b) Rezygnacja drogą elektroniczną z komunikacji marketingowej dotyczącej produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach;
c) Jeżeli sprzeciw Klienta jest zasadny i PLANIKA SP. Z O.O. nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;
b) Klient ma prawo żądania usunięcia niektórych danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. Klient cofnął zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody;
c. Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega PLANIKA SP. Z O.O;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PLANIKA SP. Z O.O. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PLANIKA SP. Z O.O.. Dotyczy to w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług PLANIKA SP. Z O.O. lub dodatkowo adresu zamieszkania/korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie takiego żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie wiązałoby się z przetwarzaniem danych osobowych objętych takim żądaniem. Ponadto PLANIKA SP. Z O.O. nie będzie wysyłać żadnych wiadomości, w tym komunikatów marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
a. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych; wówczas PLANIKA SP. Z O.O. ograniczy ich wykorzystanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych osobowych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient zamiast usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo do
a. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
b. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych albo o kryteriach ustalania tego okresu (jeżeli określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach Klienta wynikających z RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskania kopii swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania – podstawa prawna: art. 16 RODO
a) Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując swoje żądanie na adres poczty elektronicznej wskazany w Polityce Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych. Klient ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w pliku csv, który jest powszechnie używanym formatem nadającym się do odczytu maszynowego, umożliwiającym przesłanie przetwarzanych danych innemu administratorowi danych.
8. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z któregokolwiek z powyższych praw, PLANIKA SP. Z O.O. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PLANIKA SP. Z O.O. nie jest w stanie spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz o działaniach własnych.
9. Klient może składać skargi, pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji tego prawa.
10. Klient ma prawo żądać od PLANIKA SP. Z O.O. przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w Polityce Prywatności.
11. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Artykuł 5 – Zmiany w Polityce Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PLANIKA SP. Z O.O. z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected].
3. Data ostatniej zmiany: 02.11.2022.