Delivery Country:
Currency:
mapa dealerów

JAK DZIAŁA KOMINEK NA ETANOL? PORÓWNANIE KOMINKÓW AUTOMATYCZNYCH I MANUALNYCH

Budowa automatycznych biokominków z technologią BEV jest bardziej złożona niż kominków manulanych. Wewnątrz urządzenia znajduje się zbiornik na płynne paliwo bioetanolowe, generator oparów, pompa wewnętrzna, specjalne palenisko, naczynia pośrednie. Za bezpieczny proces spalania odpowiadają mikroprocesor oraz liczne czujniki, między innymi:

  • temperatury,
  • rozlania na dnie kominka,
  • paliwa,
  • przepełnienia paliwa,
  • poziomu paliwa i przepełnienia w naczyniu wyrównawczym,
  • wstrząsu i pochylenia.

Konstrukcja manualnych kominków etanolowych jest niezwykle prosta. Ich budowa przypomina rynienki, które działają na zasadzie otwartego zbiornika, do którego wlewa się etanol a następnie podpala.

Zobacz porównanie automatycznych i manualnych kominków etanolowych

Jak nalać paliwo do biokominka?

W przypadku automatycznych biokominków firmy Planika, paliwo jest uzupełniane przy  pomocy dedykowanej pompki. Jeden koniec pompki łączy się z odpowiednim wlotem kominka, drugi koniec umieszcza się w butelce z bioetanolem. Proces tankowania rozpoczyna się po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku na pompce. W momencie, gdy ilość paliwa w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom, proces automatycznie zatrzymuje się. W rezultacie, tankowanie jest nie tylko szybkie i łatwe, ale przede wszystkim nie dochodzi do rozlania paliwa. 

W kominkach manualnych, paliwo nalewa się bezpośrednio do zbiornika za pomocą lejka. Ilość paliwa, nie może przekroczyć maksymalnego poziomu, który jest zaznaczony wewnątrz zbiornika. W przeciwnym razie może dojść do jego rozlania. W przypadku gdy paliwo wyleje się poza zbiornik, należy wyjąć palenisko z zabudowy, odlać nadmiar paliwa i wysuszyć je.

Jak rozpalić biokominek? Uruchamianie manualnego i automatycznego kominka etanolowego

Po uzupełnieniu paliwa automatyczny kominek jest gotowy do włączeni. Do uruchomienia służą:

  • panel sterowania na kominku,
  • pilot,
  • aplikacja FLA3 NET ZERO.

Do kominka można podłączyć moduł SHS, aby zintegrować go z systemem “inteligentnego domu” i za jego pomocą kontrolować płomienie.

Aby rozpalić ogień w kominku manualnym potrzebna jest zapalniczka lub zapałki. Źródło ognia należy zbliżyć bezpośrednio do płynnego etanolu w zbiorniku. Podczas odpalania manualnego kominka etanolowego, należy zachować szczególne względy bezpieczeństwa, ponieważ płomień powstaje się w sposób gwałtowny.

Technologia spalania – jak powstaje ogień w kominkach manualnych i automatycznych

W kominkach automatycznych z technologią BEV (Burning Ethanol Vapours) proces spalania przebiega w kilku etapach.

W pierwszym etapie, zimne płynne paliwo jest transportowane przez wewnętrzną pompkę z zamkniętego zbiornika do generatora pary. Tam, paliwo jest podgrzewane i zamieniane w opary etanolu. W tym czasie, żarnik, który znajduje się w palenisku, stopniowo zwiększa swoją temperaturę. W ostatnim etapie, wytworzone opary są wypuszczane przez palenisko i podpalane przez żarnik. Ogień w takich kominkach pali się jednostajnie a poziom wysokości płomienia można regulować z wykorzystaniem pilota lub aplikacji. W kominku FLA3/FLA3+ można wybrać jeden z sześciu dostępnych poziomów wysokości płomienia. Automatyczny kominek można równie szybko wyłączyć wciskając przycisk STOP. Kominek przestanie generować opary i płomień zniknie.

Ogień w kominkach manualnych zachowuje się inaczej. Zaraz po odpaleniu kominka manualnego płomień jest niski i posiada niebieskie odcienie. Jednak w miarę jak temperatura płynnego etanolu w zbiorniku rośnie, rośnie i płomień. Aby zmniejszyć poziom wysokości ognia, należy częściowo zasłonić palenisko klapką używając do tego specjalnego narzędzia. W rezultacie, zmniejsza się dopływ tlenu do paleniska, co prowadzi do zmniejszenia się płomienia.

Jak bezpieczny jest automatyczny biokominek w porównaniu z manualnym kominkiem na etanol?

Jedynie automatyczne kominki z technologią BEV na bioetanol są bezpieczne. Automatyczne biokominki Planiki posiadają wbudowany wewnętrzy procesor, który kontroluje procesie spalania na każdym etapie. Dodatkowo, te urządzenia posiadają liczne czujniki bezpieczeństwa, które odpowiadają za: utrzymanie odpowiedniej temperatury różnych elementów kominka, odpowiedni poziom paliwa a nawet za wyłączenie kominka w przypadku silnych wstrząsów lub gdy zostanie przechylony.  

W przypadku kominka manualnego, płomień powstaje na powierzchni paliwa, co prowadzi do zagotowania płynu. W momencie gdy paliwo nagrzewa się do wysokich temperatur, powierzchnia paleniska może się odkształcać, a płyn pryskać poza powierzchnię urządzenia. W takiej sytuacji można jedynie zasłonić palenisko klapką, aby całkowicie odciąć dopływ powietrza i zgasić ogień. Jeżeli takie rozwiązanie nie przyniesie natychmiastowych rezultatów, czynność można powtórzyć kilkukrotnie. Należy pamiętać, że nawet po zagaszeniu, w zbiorniku może nadal palić się ogień. Z czasem schodzi on w coraz niższe partie zbiornika. Tam dochodzi do spalania niecałkowitego, w czasie którego wydziela się nieprzyjemny zapach etanolu. Przed ponownym tankowaniem manualnego biokominka, należy całkowicie wychłodzić urządzenie, żeby mieć pewność, że nigdzie w kominku nie tli się już ogień.

TV installed above an ethanol fireplace

Który typ kominka etanolowego wybrać do projektu wnętrz?

Automatyczne kominki etanolowe posiadają technologię, która pozwala na to, aby zainstalować je w konstrukcjach z dowolnych materiałów, nawet drewna. Dużą popularnością cieszą się tzw. media wall czyli połączenie automatycznego kominka z telewizorem nad nim. Stworzenie takiego projektu jest możliwe, dzięki niewielkim temperaturom jakie emituje kominek oraz kontrolowanej wysokości płomienia. Wiele opcji długości palnika oraz liczne możliwości zainstalowania szybek technicznych w automatycznych kominkach Planika daje niezliczoną ilość opcji aranżacyjnych, nawet takich jak tunel lub room divider.

Ze względu na sposób działania, kominki manualne mogą być zainstalowane jedynie w konstrukcjach z materiałów niepalnych z izolacją oraz z zachowanie odpowiedniej odległości od innych elementów projektu. Co więcej, ze względu na nieprzyjemny zapach, jaki tworzą manualne kominki etanolowe, powinny być instalowane w pomieszczeniach o odpowiedniej kubaturze, które można wietrzyć.

Pobierz lookbook Planika
Inspiracje i informacje techniczne automatycznych kominków na etanol z technologią BEV.

Wyszukaj na blogu